Behandeling van OMD

Een behandeling die het ziekteproces afdoende bestrijdt met een redelijke kans op succes is er op dit moment helaas nog niet.

Laserbehandeling
In een zeer beperkt aantal gevallen van natte OMD is behandeling met laser mogelijk, vooropgesteld dat de situatie daarvoor gunstig is en de diagnose in een vroeg stadium wordt gesteld. Er zijn verschillende soorten laserbehandeling;

  • Argonlaser. Deze laser brandt kleine schroeiplekjes in het netvlies. Hierdoor wordt littekenvorming opgewekt hetgeen op zijn beurt verschrompeling van o.a. bloedvaten ten gevolge heeft.
  • Visudyne™ lasers. Met deze ooglaser behandeling worden vooraf gemarkeerde bloedvaten van slechte kwaliteit licht bestraald. De kleurstof in het bloedvat klontert en doet het vat dichtslibben. De intensiteit van de laserstraal is zodanig licht dat het overige netvliesweefsel geen nadelig effect ondervindt.

Chirurgisch

In enkele landen wordt onderzocht in hoeverre het inbrengen van embryonaal weefsel een gunstig resultaat zou opleveren. Deze vorm van behandeling is nog zeer experimenteel en werpt natuurlijk nogal wat vragen op.

Netvliesrotatie. In sommige centra wordt het netvlies geheel losgemaakt, enkele graden gedraaid en vervolgens weer aangelegd. Een risicovolle techniek gezien de kans op herhaalde netvliesloslating. Ook zien geopereerden vaak nog onduidelijke beelden.
In andere centra wordt slechts locaal het aangedane netvlies aan gepakt. Dit kan door bijvoorbeeld het verlittekende weefsel onder de macula weg te nemen of door demacula over een kleine afstand te verplaatsen. Hoewel er minder kans is op netvliesloslating zijn deze technieken toch gekenmerkt door moeizame resultaten. Hopelijk dat dit in de toekomst zal verbeteren.

Implantatie van een telescooplens. Deze relatief nieuwe techniek biedt de mogelijkheid met een oog een beeldvergroting van ongeveer 3-6 keer te bereiken. Deze vergroting gaat ten koste van het gezichtsveld. Dit wordt verkleind tot ongeveer 6 graden. (Op een meter afstand is de grootte van het gezichtsveld dan 17 cm.). Risico’s zijn minimaal. De rehabilitatie is echter moeizaam. De techniek is geïndiceerd bij mensen met de droge vorm.

Implantatie van een piggybag prisma lens. Hierbij wordt het getracht het beeld af te beelden op een plek naast de macula. Men moet zich realiseren dat de gevoeligheid op plekken naast de macula, zelfs op korte afstand, beduidend lager is. Het zicht zal overeenkomstig beïnvloed worden.

Toedienen van warmte stralen ter plaatse van de macula.

Behandeling met radiotherapie is uitgebreid onderzocht, tot op heden blijkt slechts een kleine groep OMD patiënten gunstig op radiotherapie te reageren.

Geen enkel onderzoek naar medicamenteuze behandeling heeft tot nu toe gunstige resultaten opgeleverd. Hormoon substitutie bij vrouwen zou een positief effect kunnen hebben.

Voeding.
Een toenemend aantal onderzoeken lijkt erop te wijzen dat voeding een rol speelt bij OMD. Het verbeteren van uw voedingspatroon kan wellicht uw gezichtsvermogen verbeteren en degeneratie van de macula vertragen. Wat misschien nog belangrijker is: een aangepast dieet zou kunnen helpen de aandoening te voorkomen.Diverse onderzoeken naar OMD richten zich op de rol van een bepaalde groep antioxydanten, de zogeheten carotenoïden (de pigmenten waaraan fruit en groenten hun kleur ontlenen). Luteine en zeaxanthine, twee van deze carotenoïden, zijn pigmenten die in de macula worden aangetroffen. Sommige wetenschappers menen dat luteine en zeaxanthine, vanwege hun gele kleur, bescherming kunnen bieden tegen OMD. Ze zouden voorkomen dat te veel schadelijk blauw en ultraviolet licht het gevoelige weefsel aan de achterzijde van het netvlies bereikt en de lichtgevoelige cellen beschadigt. Uit recent onderzoek in de Verenigde Staten is gebleken, dat de mensen die grote hoeveelheden voedingsmiddelen gebruiken met veel carotenoïden, in het bijzonder luteine en zeaxanthine, ruim 40% minder kans op OMD hebben dan diegenen die de weinig gebruiken. Luteine en zeaxanthine worden in bijna alle soorten fruit en groenten gevonden Meestal worden ze aangetroffen in donkergroene bladgroenten, zoals spinazie en groene kool. Een ander onderzoek, onder oudere mannen, toont aan dat het verhogen van de hoeveelheid antioxydanten in de voeding, geleidelijke achteruitgang van het gezichtsvermogen door OMD afremt. Hoewel er een verband lijkt te bestaan tussen de opname van carotenoïden en OMD, is er meer onderzoek nodig om deze informatie te ondersteunen. Intussen kan een voedingspatroon met per dag minstens een portie groenten met een hoog gehalte aan luteine en zeaxanthine helpen de kans op OMD te verlagen.

Hoewel er momenteel geen behandeling bestaat voor OMD wordt er veel onderzoek gedaan op een groot aantal gebieden. De wetenschap zal blijven zoeken naar wegen om het voortschrijden van OMD te voorkomen of te vertragen, zodat toekomstige generaties ouderen niet gehandicapt worden door macula degeneratie.

Welke hulp is er beschikbaar voor mensen met een eindstadium van OMD?

Mensen met een eindstadium van OMD kunnen bij lezen en televisiekijken gebruik maken van hulpmiddelen voor slechtzienden, zoals vergrotingsapparaten, telescoopbrillen, grootletterboeken en computers.

Het vakkundig aanpassen van zogenaamde ‘Low Vision’ hulpmiddelen is van groot belang bij mensen met OMD. Daardoor kan een patiënt met OMD toch grote letters lezen en iets meer van de omgeving waarnemen. Speciaal opgeleide ‘low-vision’ specialisten zijn daarbij behulpzaam.

One response to “Behandeling van OMD

  1. Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.